Skip to main content

Amedias mange lokalaviser spiller en nøkkelrolle i å opplyse, avdekke, og tilby underholdning som knytter sammen og fremmer utviklingen av lokalsamfunnene. Gjennom Amedia kan din virksomhet bli synlig i et troverdig miljø.


Knut Hoff Johannessen, som er daglig leder hos Amedia SMB, understreker at innbyggernes interesse for lokalsamfunnet er sterk. De søker mot lokalavisene for å lese om hendelser og nyheter som angår dem direkte. Med over 1100 journalister som dekker norske lokalsamfunn tett, når Amedias aviser daglig ut til 2,3 millioner lesere. Journalistene er på stedet der det skjer, i hjertet av hvor nordmenn bor, for å informere, avsløre og underholde.

Amedia SMB

Et gunstig annonsemiljø

Johannessen peker på at nordmenn har en positiv holdning til reklame som presenteres i lokalmediene, noe som åpner for betydelige muligheter for annonsører. Tilliten til lokalavisene og Amedias kanaler bidrar til et effektivt annonsemiljø for bedrifter.

Tillit er nøkkelen

Lokalaviser og andre redaktørstyrte medier er konsekvent høyt rangert når det gjelder tillit. En undersøkelse utført av YouGov viste at lokalaviser scorer høyt på tillit, troverdighet, og relevans for lesernes daglige liv.

Ved å annonsere i lokalavisa bidrar du til lokalsamfunnet

Som en stiftelseseid og samfunnsansvarlig utgiver, reinvesterer Amedia eventuelle overskudd for å utvikle og forsterke over 100 publikasjoner. Amedia driver ikke med avisutgivelse primært for profitt, men profitten muliggjør utgivelsen av kvalitetsjournalistikk.

Skeptisk til de store tech-gigantene?

Johannessen påpeker at selvrapportering fra store utenlandske selskaper som Google og Facebook ikke nødvendigvis holder samme standard som uavhengige evalueringer. Kantar, Norges ledende markedsanalysebyrå, utfører leserundersøkelser som holder høy kvalitet og standard, noe som er essensielt for at annonsører kan stole på de dataene de baserer sine beslutninger på.

Med Amedia på laget kan bedriftseiere enkelt navigere i annonseringslandskapet og få tilgang til Amedias omfattende nettverk av lokalaviser. I Amedia tilbyr vi detaljerte rapporter og innsikt som følger norsk bransjestandard, slik at annonsører får en klar forståelse av deres kampanjes suksess.

Hvorfor bør du velge annonsering i Amedia?

  • Du sparer både tid og penger
  • Din investering støtter lokalsamfunnet
  • Vi tilbyr detaljert kontroll og innsikt, målt etter norske standarder
  • Din annonsering bidrar til det norske næringslivet, og holder skattekronene innenlands

Tags:

Skrevet av Admin
26.04.2024